مسئولان وزارت کار افغانستان از رخصتی عمومی به روز یک‌شنبه ۱۸ سنبله خبر داده اند.

در یک اعلامیه این وزارت خانه آمده که به مناسبت هفته شهید و ۱۸ سنبله سالروز گرامی داشت از کشته شدن قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود در سراسر افغانستان رخصتی عمومی است.

۱۸

همچنان امروز پنج‌شنبه مدیران بنیاد احمد شاه مسعود در یک نشست خبری که به بخاطر آماد‌گی بزرگداشت از “هفته شهید” برگزار شده بود گفته اند که جوانان حق دارند در این روز راهپمایی کنند.

این مسئولین تصریح کرده اند که راهپیمایان شهروندان را آزار و اذیت نکنند و نیز سلاح با خود حمل نکنند.