انفجار شیرپور کابل مولوی انور نیازی یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی را هدف قرار داده است. به گفته منابع، در این انفجار آقای نیازی همراه با سه تن از همراهان خود زخم برداشته اند.

تا کنون کسی مسولیت انفجار امروز را برعهده نگرفته است.

Kabul blast