شماری از خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در مورد دست داشتن ایران در این رویداد، به دادگاه شکایت کرده‌اند.

این خانواده‌ها ایران را متهم به حمایت از القاعده کرده‌اند.

در همین حال، دادگاه فدرال نیویورک، ایران را بر اساس این اتهام‌ها، به پرداخت 7 میلیارد دالر غرامت محکوم کرده است.

nine-eleven-mainpage

دادگاه نیویورک اعلام کرده، شواهدی یافته که نشان می‌دهد ایران منابع و حمایت مادی لازم را در حمایت از شبکه القاعده برای این حملات تروریستی فراهم کرده است.

با این حال، ایران ارتباط با القاعده یا هرگونه دخالتی در این حملات را رد کرده است.

از سویی هم، دادگاهی در بریتانیا مصروف بررسی این مسأله است که آیا خانواده‌های برخی قربانیان رویداد 11 سپتامبر مستحق دریافت 7 میلیارد دالر غرامت از دارایی‌های ایران در بریتانیا است یا خیر!.