محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید که تمامی اسناد آرشیف ارگ به صورت دیجیتالی درآمده و برای دسترسی عموم مردم به آن، در یک ویب‌سایت اساسی منتشر خواهد شد.

آقای غنی امروز پنجشنبه (28 سرطان) در مراسم افتتاح آرشیف ارگ ریاست جمهوری همچنان گفت: «آرشیف و آرشیف داری یک مسلک است و اسناد از سوی همکاران ما در این‌جا به صورت درست نگهداری می‌شوند.»

او تأکید کرد که اراکین ارگ هیچ نوع دخالت در این آرشیف ندارند و دسترسی به آرشیف براساس مقررات رسمی صورت می‌گیرد.

video

رئیس جمهوری افغانستان افزود که میراث فرهنگی باید محافظت و از آن استفاده‌ی فعال صورت گیرد.

این در حالی است که به تاریخ 12 سرطان، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری از انتقال آرشیف افغان فیلم به ارگ خبر داده و گفته بود که این آرشیف به دلیل مصوونیت و امنیت بیشتر و بهتر به ارگ ریاست‌جمهوری منتقل شده است.

مرتضوی همچنان گفته بود که دسترسی به این آرشیف هیچ‌گونه محدودیت ندارد و مطابق طرزالعمل برای همگان قابل دسترس است.