کمیسیون قانون اساسی: حوزه بندی انتخابات در غزنی نقض قانون اساسی و قانون انتخابات است

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، حوزه بندی انتخابات در ولایت غزنی را نقض قانون اساسی و قانون انتخابات خوانده است.

 این کمیسیون با انتشار خبرنامه ای گفته: «حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل 180 روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصاییه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می گردد، اعلام این کمیسیون در حوزوی ساختن انتخابات ولایت غزنی خارج از موعد مقرر بوده و نقض ماده‌ی 36 قانون انتخابات پنداشته می شود.»

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی همچنان گفته که تطبیق نکردن قانون انتخابات به صورت مشخص نقض ماده‌های 5 و 75 قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون به حساب می‌آید.

این نهاد از کمیسیون انتخابات خواسته در این مورد توضیحات قناعت بخش ارائه کند.

the consitautional commission

این در حالی است که به تاریخ 4 سرطان، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که به خاطر حل مشکلات انتخابات غزنی و رسیدگی به شکایت‌های مردم این ولایت، فیصله کرده که در انتخابات پیش‌رو، غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شود.

این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات واکنش‌های زیادی از جمله نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان را در پی داشت.

نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) این تصمیم کمیسیون انتخابات را خلاف قانون دانسته بود.

IEC

11 / سرطان 1397
#