گزارش ها از ننگرهار می رساند که در حمله انتحاری در میان جمعی از شهروندان غیرنظامی، طالبان و نیروهای امنیتی دست کم 20 تن کشته شده و حدود 16 تن زخمی شده اند.

تا کنون کسی مسولیت این حمله را برعهده نگرفته است. در عین حال مقاماتی در حکومت افغانستان تایید کرده اند که این انفجار در جریان بزرگداشت جمعی از آتش بس میان دولت افغانستان و طالبان انجام شده است.

جزییات در بخش های تکمیلی خبر.

Breaking-3