مقام‌های پولیس کابل تأیید کرده‌اند که در نتیجه یک انفجار در سرک سناتوریم، در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل، 5 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شده‌اند.

Breaking-1

حشمت استانکزی، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، ضمن تأیید این خبر به رسانه‌ها، اما در مورد نوعیت این انفجار چیزی نگفته است. برخی رسانه ها اما گزارش داده اند که یک حمله انتحاری بوده است.