ویس احمد برمک، وزیر امور داخله افغانستان که در نشست استجواب امروز چهارشنبه(16 جوزا) مجلس نمایندگان حاضر شده بود، گفته است که نظامیان افغان تلاش می‌کنند در برابر جنگ نامنظم و چریکی دشمن، یک استراتژی جدید و مشابه را طرح‌ریزی کنند.

وی در پاسخ نگرانی‌های اعضای مجلس نمایندگان افغانستان درباره وضعیت امنیتی این کشور، خاطرنشان کرد که گروه‌های مسلح مخالف دولت به‌گونه نامنظم می‌جنگند و بیشتر از تاکتیک‌های چریکی استفاده می‌کنند.

اما به گفته آقای وردک، نظامیان افغان در شرایط کنونی در برابر جنگ نامنظم و چریکی دشمن، از عملیات‌های پلان‌گذاری شده استفاده می‌کنند.

Wais Ahmad barmak

وی افزود، نهادهای امنیتی کار را آغاز کرده‌اند تا استراتژی جنگی مشابه به استراتژی مخالفان مسلح را بسازند.

وزیر امورداخله گفت: «وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی بالای این کار دارند اگر بتوانیم استراتژی جنگ خود را تقریباً مشابه استراتژی جنگ دشمن بسازیم، چون بیشتر تمرکز ما بالای این است که چطور بتوانیم از قوت‌های خاص، کماندو، قوای هوایی و استخبارات استفاده شود تا مراکز دشمن شناسایی شود و بعد از آن، تحرکات اجرأ شود تا این مراکز را از بین ببریم».

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد، هرچند پولیس افغانستان ملی است، اما ساختار آن محلی است و تلاش‌ها برای ملی ساختن پولیس افغانستان به شدت جریان دارد.

آقای برمک درباره حمله هفته قبل مهاجمان بر ساختمان جدید وزارت داخله گفت، این مهاجمان با دو موتر زرهی و لباس نیروهای بین‌المللی مجهز بودند و پیش از انجام حمله، آرایش کرده بودند تا چهره‌های خود را مشابه نیروهای خارجی بسازند.