در نتیجه انفجار یک ماین مقناطیسی در منطقه کمپنی مربوط به حوزه پنجم امنیتی شهر کابل دو سرباز پولیس و یک غیرنظامی به گونه سطحی زخمی شده اند.

پولیس کابل این انفجار را تایید کرده و گفته است که ماین در یک موتر رنجر پولیس جاسازی شده بود.

Breaking