تازه ترین گزارش ها حاکی از آن است که جنگ بر سر مقر ریاست امنیت ملی فراه جریان دارد اما تا کنون شورشیان نتوانسته اند بخش یا تمام این مرکز را تصرف کنند.

یک منبع در فراه که نخواست نامی از او گرفته شود به خبرنامه تایید می کند که چرخبال ها بخش های را در کنار ریاست امنیت ملی فراه بمباران کرده و شورشیان را هدف قرار داده است.

همزمان با این برخی نمایندگان فراه در مجلس نمایندگان می گویند که طالبان از سه مسیر بر مرکز شهر فراه حمله کرده و درگیری جنگجویان این گروه با نیروهای امنیتی تاکنون ادامه دارد.

سمیع الله صمیم، نماینده فراه در مجلس نمایندگان در گفتگو با خبرنامه گفت “در دروازه های امنیت ملی ولایت فراه جنگ تن به تن با جنگجویان گروه طالبان ادامه داشته و طالبان کنترل را در دست گرفته است. بین طرف های درگیر فقط یک دیوار فاصله است و در دیگر استقامت های شهر فراه نیز جنگ تقریبن تن به تن جریان دارد.”

farah

آقای صمیم می گوید که وضعیت به مراتب وخیم تر از آن است که مقام های محلی در ولایت فراه گزارش می دهند.

این نماینده فراه در مجلس نمایندگان گرچه آمار دقیق از تلفات نیروهای امنیتی در این درگیری ارائه نکرد اما گفت که آمر امنیت ولایت فراه در این حمله زخمی شده است. او گفت: “هنوز وضعیت به گونه‌ای نیست که از تلفات گزارش دقیق داشته باشیم، زیرا برخی پاسگاه های امنیتی سقوط کرده و تاکنون تعداد تلفاتی که در داخل پاسگاه ها است گزارش نشده است.”

آقای صمیم در عین حال افزود که هفته گذشته آنان به رئیس جمهور و رئیس اجرایی از خطر سقوط شهر فراه هشدار داده بودند اما تاکنون هیچ توجهی نسبت به وضعیت امنیتی در فراه نشده است.

farah

او می گوید که طالبان از ولایت های غور، نیمروز، فراه، هلمند و ارزگان به ولایت فراه تجمع کرده و تاکید دارد در صورتی که حمایت جدی از این ولایت صورت نگیرد، این شهر در معرض سقوط قرار دارد.

با این حال وزارت دفاع افغانستان از اعزام نیروهای کمکی به شهر فراه خبر داده و می گوید که نیروهای زمینی و هوایی برای عقب زدن این حمله گروه طالبان اعزام شده و به زودی وضعیت به نفع نیروهای امنیتی تغییر خواهد کرد.