وزارت معادن و پطرولیم گزارش ها در مورد کندی کار پروژه تاپی را رد کرده و گفته است که کار این پروژه در بخش تدارکات، ساخت و ساز و استملاک براساس برنامه ادامه دارد.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی این وزارت امروز سه شنبه (25 ثور) در یک نشست خبری در کابل گفت که ” در روز های اخیر بعضی رسانه در مورد پیشرفت و تطبیق برنامه های پروژه تاپی صحبت داشتند، باید گفت در قسمت باز سازی، انجینری و استملاک پیشرفت در کار ها جریان دارد”.

MONP

این در حالی است که اخیرا برخی رسانه از احتمال به تأخیر افتادن کار عملی پروژه تاپی در افغانستان خبر داده بود.