در سال ۱۳۹۴ با گروهی از دانشجویان دانشگاه ابن‌سینا فعالیت دانشجویی را آغاز نمودیم. هدف از این فعالیت هماهنگی و مدیریت دانشجویان در کارهای جمعی بود. این فعالیت در قالب انجمن دانشجویی دانشگاه ابن‌سینا صورت می‌گرفت.

همچنان با گروه کاری‌ام سیستم انتخاباتی دانشجویی را به منظور آموزش و نهادینه سازی ارزش‌های دموکراسی در دانشگاه ابن‌سینا ایجاد نمودیم.

 این انتخابات را با تمام اصول مطابق انتخاب معمول در دیگر کشور‌ها طراحی کردیم که انتخابات بر اساس لیست رای‌دهندگان  و ثبت در دیتابیس صورت می‌‌گرفت با سیستم طرح شده، هیچ کسی نمی‌تواند دوباره رای دهد.

این انتخابات واقعی، اما فقط در حوزه یک دانشگاه بود و در لیست رای‌دهندگان  تنها دانشجویان دانشگاه شامل بود که از سوی مدیریت محصلان دانشگاه به کمیسیون انتخابات دانشجویی دانشگاه ابن‌سینا هدایت داده می‌شد.  معیار و شرایط رای‌دهی کارت دانشجویی دانشجویان بود و دانشجویان فقط می‌توانستند یک رای بدهد.

این روش انتخابات سه‌سال قبل، از سوی گروه کاری ما در دانشگاه ابن‌سینا  ایجاد و تا فعلن سه‌بار تجربه شده است، که یکی از روش‌های موفق انتخابات بوده است. کمیسیون انتخابات دانشجویی دانشگاه تا هنوز به ترتیب سیدقدرت الله نبی‌زاد(۱۳۹۴)، محمد حسین فیاض (۱۳۹۵)، خانم زهرا موسوی(۱۳۹۷) هرکدام رییسان این انتخابات دانشجویی بودند.

امروز (۲۳/۲/۱۳۹۷)  چهارمین دور انتخابات دانشجویی دانشگاه است که از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب رای‌دهی ادامه دارد و توسط خانم زهرا موسوی، رییس کمیسیون انتخابات دانشجویی دانشگاه ابن‌سینا مدیریت ‌شد. در این انتخابات سه تیم انتخاباتی هریک تیم‌‌های انتخاباتی (آوای روشن‌گران، اندیشه نو، تعهد برای تغییر) به رقابت پرداختند. نتایج نهایی  این انتخابات ساعت ۱۰ شب اعلان خواهد شد.

 ما طراحان به این باور هستیم وقتی ما در دوران دانشجویی فعالیت‌های جمعی و گروهی را تجربه کنیم و همچنان دموکراسی را در دوران دانشگاه تمرین کنیم می‌توانیم در مدیریت و رهبری درسطح کلان موفق‌تر و دمکراتیک‌تر، عمل کنیم و با اصول، ارزش‌ها و ابزارهای مدرن سازگاری داشته باشیم.