جنرال طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان امروز شنبه(22 ثور) در یک سفر رسمی به تهران سفر کرده است.

همکاری‌های امنیتی و دفاعی در محور گفتگوهای مقام های دو کشور قرار دارد.

پیش از این، تمیم عاصی، معین پالیسی و استراتژیک وزارت دفاع افغانستان در ماه حوت سال گذشته و برای زمینه‌سازی سفر وزیر دفاع این کشور به ایران، به تهران سفر کرده بود.

Tariq shah bahrami