ماهاتیر محمد، سیاست‌مدار کهنه‌کار مالزی توانسته به یک پیروزی غافل‌گیرکننده در انتخابات این کشور دست بیابد.

ماهاتیر محمد که ۹۲ ساله است، در صورت نخست‌وزیری، مسن‌ترین رهبر انتخابی جهان خواهد بود.

آقای محمد خواهان تشکیل سریع دولت جدید به نخست‌وزیری خودش شده و نسبت به تأخیر در تشکیل این دولت هشدار داده است.

mahatir mohammad

نجیب رزاق، نخست‌وزیر کنونی مالزی که سال‌ها قبل در دولت ماهاتیر محمد حضور داشت و از نزدیکان او بوده، گفته است که نتیجه انتخابات را می‌پذیرد، اما پادشاه مالزی باید درباره این‌که چه کسی باید دولت آینده را تشکیل دهد، تصمیم‌گیری کند.

هیچ یک از احزاب مالزی نتوانسته‌اند در مجلس این کشور دارای اکثریت شوند، اما ماهاتیر محمد گفته که طبق قانون اساسی، نخست‌وزیر باید از حمایت اکثریت نمایندگان برخوردار باشد و او خود را چنین فردی معرفی کرده است.

هواداران او پس از این‌که شکست حزب حاکم اعلام شد، به خیابان‌ها ریختند و به شادمانی پرداختند.