وزارت امورداخله‌ افغانستان می‌گوید که یک مهاجم انتحاری پاکستانی را قبل از رسیدن به هدف در شهر غزنی بازداشت کرده است.

در یک خبرنامه‌ وزارت داخله آمده است، حمله‌کننده‌ انتحاری خان ولی نام دارد و خود را باشنده‌ منطقه گلستان کویته پاکستان معرفی کرده است. این شخص مدت دو سال نزد مولوی یاسین در مدرسه‌ جامع فاروقیه در شهر کویته‌ پاکستان آموزش هراس‌افگنی دیده است.

photo_2018-05-10_18-58-26

وزارت امورداخله گفته که خان ولی قصد داشت برای انجام حمله‌ انتحاری به شهرستان اندر غزنی برود، اما قبل از رسیدن به هدف توسط پولیس در مربوطات حوزه‌ سوم امنیتی شهر غزنی بازداشت شد.