نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رسانه ها گفته که دو حمله که بر شهر کابل امروز انجام شده است 5 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی برجای گذاشته است.

این حملات بر حوزه های 13 و 10 امنیتی انجام شده بود. همزمان با این حمله کننده انتحاری دیگری نیز در منطقه مهتاب قلعه دشت برچی پیش از رسیدن به هدف کشته شد.

PD13 Kabul blast

وزیر داخله افغانستان ظهر امروز در کنفرانس خبری گفت که در حمله انتحاری در شهرنو کابل 5 انتحار کننده دخیل بوده و در حمله بر حوزه سیزدهم 2 انتحارکننده دیگر حضور داشته اند.

مسولیت حمله بر حوزه سیزدهم را گروه داعش برعهده گرفت است.

اما ریاست عمومی امنیت ملی در اعلامیه گفته است که حملات امروز بر شهر کابل از سوی شبکه حقانی و به همکاری لشکر طیبه سازماندهی و انجام شده است.