رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در نامه سرگشاده که در حساب کاربری فیس بوک خود منتشر کرده، به دلایل مختلف خواهان استعفای رهبران حکومت وحدت ملی شده است. آقای نبیل این نامه را شام گذشته منتشر کرده که نکاتی از آن در پی می آید.

20 فیصد قربانی

«مردم افغانستان در دهه های پسین برای دفاع از عزت و شرف این مرز و بوم ، بیشتر از بیست فیصد از فرزندان دلیر خود را در میدان های حق و سنگر ایثار به تمنای افق روشن و فردای بهتر این کشور از دست داده و تا هنوز هم برای دفاع از هنجار ها و ارزش های ملی و دینی در میادین عزت حاضر به قربانی هستند.»

معامله سنگین

«علی‌الرغم همه‌ای جان فشانی‌های پیش قراولان سنگرِ شرف، بنابر نبود کفایت و درایت رهبری عقلانی در سطح استراتیژیک حکومتِ وحدت ملی؛ دست‌آوردهای دیروز و ثمرۀ جا نفشانی‌های امروز ملت ما به معامله گرفته شده و با تأسف این امر نامیمون مایه نگرانی همه شهروندان مسؤلیت‌ پذیر قرار گرفته و بطور قطع آینده افغانستان را با تهدید جدی مواجه ساخته است. عدم ظرفیت در امر استفاده بهینه و روش‌مند از منابع، امکانات و فرصت های چندلایۀ محسوس و نامحسوس ملی در کشور توسط مسؤلین طراز اول حکومت وحدت ملی، موجب شده اند که فرصت‌ها به چالش‌ها و چالش‌ها به بحران در حوزه‌های مهم امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مبدل شوند.»

بحران های روز افزون

«یقیناً خلق و زایش بحران‌های روز افزون و فنا کننده در کشور، در یک چشم انداز ژرف و نگاه حقیقت گرایانه، زادۀ تحرکات خِرد ستیز و غرض‌آلود عالی‌جنابان در گام نخست «ارگ و سپیدار» و مشاورین مشکوک الهویت‌ و فروخته شده شان اند.»

فضای فصل

«شما از خطوط ایکه در آغازین روزهای حکومت وحدت ملی در شعاع منافع ملی ترسیم کرده بودید، بی‌محابا و بی‌هیچ تمکینی عبور کردید. در عوض به‌جای ایجاد فضای وصل؛ فضای فصل را ترجیح و انتخاب کردید. تمام پروسه های ملی را قومی و تباری ساختید. با سیاسی نمودن نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی، تمکین به‌خواست‌های استخبارات خون آشام پاکستان دربخش تبادل اطلاعات استخباراتی و بعضی معاملات پنهان دیگر با دشمنان مردم ما و نقض بیشتر از پنجاه فیصد از مفاد قانون اساسی، فلج نمودن دستگاه اقتصادی و دستگاه دیپلوماسی کشور، عملاً با این اقدامات افغانستان را به لبۀ پرتگاه سوق دادید.»

طرح های ناکام

«آیا شما میدانید که یازده فیصد تقلیل در شمار نیروهای امنیتی و دفاعی ما در یکسال به چی دلیل بوده و چی پیامی را برای به اصطلاح سر قوماندان اعلی میرساند؟ بدون شک پیام واضح آن اینست که تمام طرح ها و پالیسی های امنیتی و دفاعی تان یا ناکام است و یا هم جز توطیه هستید. »

ناامنی تا ارگ و سپیدار
«تصاعد و گسترش حملات دهشت‌افگنانه و تروریستی در شهرهای بزرگ کشور از جمله پایتخت، همه‌ای کمر بندهای امنیتی از سرخ تا سبز و حتی محدوده ارگ وسپیدار که بیشتر از سی‌صد جریب زمین بیشتر نیست در امن نبوده و زیر تهدید قرار دارد. باید پذیرفت، که مسؤل این همه مصائب و بحران‌های تباه کننده جز از شما عالی جنابان کسی دیگری نیست.»

بقای نامیمون

«شما عالی جنابان آنقدر برخلاف وظایف اصلی خویش، غرق در خلق تفرقه برای بقای نامیمون خود بین اقوام باهم برادر کشور بوده اید که مردم را کاملاً فراموش کرده و هیچ فکری به آنها ندارید. ترویج ادبیات انزجار، نفرت و تفرقه ‌افگنی‌ های حساسیت بر انگیز مبیین عدول‌ تان از موازین و ارزش‌های ملی بوده و پیامدهای ناگواری در پی داشته است. همین‌طور، نگاه تان به مسایل مهم ملی از عینک تئوری توطئه، بحران بی اعتمادی و چند دستگی درون ساختاری را در نهادهای ارگ و سپیدار و برنامه های ملی تا حدی نهادینه ساخته اید که ناخود آگاه ذهن جامعه و مردم ما را چنان تسخیر نموده و توان درک و شناسایی بی طرفانه و واقعبینانه را بعضآ حتی از اکثریت چیز فهم کشور نیز سلب نموده است، چون شما جهت کسب حمایت، روزمره سوژه خلق مینمایید و مردم ما را به جان هم میاندازید.»

درخواست استعفا

«هر دوی بزرگواران بالاى ملت زجر دیده رحم نموده و رسماً از مردم افغانستان معذرت خواسته و استعفاى خویش را هم اکنون اعلام کنید، اما تاریخ کناره گیرى عملى خود را به اعلام نتایج انتخابات زود هنگام مأکول سازید. با این اقدام جسورانه، کشور را از بحران قانونیت و مشروعیت نجات داده و از سقوط احتمالی نظامی که به قیمت خون ملیونها افغان بدست آمده است نجات دهید.»

انتخابات شفاف

«یکى از شما بزرگواران تمام توجه و توان خویش را بالاى برگزارى انتخابات شفاف و قابل قبول در اواسط سال ١٣٩٧ متمرکز نموده، و بزرگوار دیگر تمام توجه و توان خود را بالاى جنگ با تروریزم و مسایل امنیتی در کشور معطوف داشته و دیگر وعده‌هاى ایجاد شغل، سرپناه و تبدیل نمودن شهرهاى افغانستان به مراکز تجارتى منطقه، اصلاحات و تحولات و امثال‌هُم را بگذارید در طاق‌هاى “کوتى باغچه”، چون بلند رفتن میزان فقردر کشور ما از ۳۸ در صد به ۵۴ در صد واضح میسازد که تا چه حد وعده های تان عوامفریبانه و واهی بود.»

مشاورین فروخته شده

«برای اینکه ماموریت ملى خود را به خوبى به پیش ببرید و مشاورین فروخته شده و مخرب‌تان باعث ایجاد تنش و اختلاف و تولید تئورى توطئه نشوند، پیشنهاد می‌نمایم تا هر دو بزرگوار در ارگ ریاست جمهورى مستقر شوید و از آنجا این دو وظیفه مقدس را با تمام امانت‌دارى و تعهد ملى به پیش برده و نام‌هاى تان‌را با حروف زرین در تاریخ کشور ثبت نمایید.»

سلامت نظام

«ناکامی شما عالی جنابان در امر رهبری و مدیریت کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست و وضعیت فعلی کشور شاهد مطلق آن است. بناءً برای یکبار هم که شده منافع ملی و سلامت نظام را بر منفعت تیمی و فردی خویش ترجیح داده، استعفای خود را برای ملت پیش‌کش و زمینه انتقال مسالمت‌آمیز رهبری حکومت را بعد از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به رییس جمهور منتخب بسپارید.»