وزیر امورداخله افغانستان که امروز یک‌شنبه(16 ثور) به نشست عمومی مجلس سنا فراخوانده شده بود، گفته است که شماری از تروریستان با استفاده از موترهای شیشه سیاه به کابل منتقل می‌شوند.

ویس احمد برمک گفت که پولیس موترهای غیرقانونی و شیشه سیاه را توقف می‌دهند، اما شماری از اعضای شورای ملی می‌کوشند تا این موترها را از بند پولیس رها سازند.

وی خاطرنشان کرد: «اکنون که وزیرامورداخله یا وزارت داخله چهار پنج تن (از موترهای غیرقانونی) را ایستاد کرد، من نام نمی‌گیرم، اما بزرگانی که در همین تالار استند و در شورای ملی در مجلس دیگر می‌آیند و می‌گویند که همین را رها کنید. خوب من من‌حیث وزیر امورداخله چه کنم؟».

black window cars

وزیرامورداخله افغانستان هم چنان می‌گوید که کشورهای منطقه و جهان نبردهای‌شان را در افغانستان ادامه می‌دهند و پاکستان نیز می‌کوشد که با افزایش ناامنی‌ها، مردم را در برابر دولت خشمگین بسازد.

او افزود: «می‌گویند عملیات انتحاری را دامن می‌زنیم و حکومت را توسط خود ملت سبوتاژ کنیم؛ یک حمله، دو حمله که شد مردم به انزجار می‌آید، مردم به خشم می‌آید و مردم به طرف دشمن می‌آید».

این در حالی است که در نشست امروز مجلس سنای افغانستان، معاون عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی این کشور در حضور رسانه‌ها حاضر به پاسخ‌گویی به نگرانی‌های امنیتی سناتوران نشد و جلسه سری اعلام گردید.