عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی پیشین ولایت بلخ در واکنش به آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیک، گفته که توزیع این تذکره‌ها در شرایط کنونی شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.

در یک خبرنامه آقای نور آمده است که بحث توزیع تذکره‌های الکترونیک یکی از جنجالی‌ترین مباحث ملی در افغانستان است که او بارها روی حل آن با درنظرداشت خواست‌‌های تمامی مردم و طبقات اجتماعی، تأکید نموده است.

noor

وی خاطرنشان کرده، در شرایطی که نیاز مردم و کشور، وحدت، امنیت، آرامش، برون رفت از فقر و بیکاری و رسیدگی به وضع رقت‌بار اقتصادی است، توزیع تذکره‌های الکترونیک که یک مسأله ملی و تنش‌زا است، نه تنها به این نیازها کمک نمی‌کند که شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.

رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان افزوده که با توجه به دیدگاه نخبه‌ها، جریان‌‌ها و شخصیت‌های سیاسی و اعضای شورای ملی، و طرح «نشست مشورتی نخبه‌ها در بلخ به تاریخ ۶ حوت ۱۳۹۶»، بهترین اقدام و راهکار مناسب در راستای توزیع تذکره‌های الکترونیک، متوسل شدن به قانون مصوب ماه قوس سال 1393 شورای ملی که به توشیح رییس‌جمهور رسیده، بود، و یا هم تذکره‌های زمان حکم‌رانی محمدظاهر شاه و سردارمحمد داوود است که با توزیع آن، هیچ یک از اقوام کشور مخالفت نخواهند کرد، بلکه سبب تقویت روحیه ملی نیز می‌شود.

عطامحمد نور تأکید کرده که ریاست اجراییه افغانستان به عنوان مرجع بخشی از رأی مردم این کشور، مکلف است تا در این راستا صادقانه از خواست‌های مردم پاسداری کند.