یک گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی «پیک» در مورد آمار ثبت‌نام رأی‌دهندگان و مراکز رأی‌دهی در افغانستان می‌شود که این آمار شفاف نیست.

به عنوان مثال، این یافته‌ها نشان می‌‌دهد که شمار مراکز رأی‌دهی برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸، تقریباً یک هزار مرکز بیشتر از شمار این مراکز در سال ۲۰۱۴ است، اما کمیسیون انتخابات در مورد شمار حقیقی مراکز رأی‌دهی سال ۲۰۱۴، پنهان کاری می‌کند.

بر اساس این گزارش، در حالی‌که کمیسیون انتخابات تعداد مراکز رأی‌دهی انتخابات سال ۲۰۱۴ را ۷۱۸۰ مرکز گزارش می‌دهد، اما در و‌‌ب‌سایت رسمی این کمیسیون تعداد مراکز رای‌دهی در دور دوم انتخابات، ۶۳۶۵ مرکز آمده‌است.

مسوولان کمیسیون انتخابات در مصاحبه با پیک، آمار نشر شده روی وب‌سات این کمیسیون را نادرست خوانده‌اند.

iec

گزارش پیک خاطرنشان کرده است: «در حالی‌که تمامی اسناد دست داشته مانند اعلامیه‌های رسانه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات، وب‌سایت کمیسیون و گزارش‌های رسانه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که تنها 6۳۶۵ مرکز رأی‌دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ باز بودند، حالا کمیسیون انتخابات رقمی متفاوتی را ارائه می‌کند: ۷۱۸۰ مرکز».

یکی از اعضای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات که خواسته از او در این گزارش نام‌ی برده نشود، به پیک گفته است: «در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، ۶۷۷۵ مرکز رأی‌دهی پلان شده بود و ۶۴۲۳ مرکز باز گردید».

این عضو کمیسیون هم‌چنان می‌گوید: «در روند دوم انتخابات ۲۰۱۴، به تعداد ۶۳۶۵ مرکز رأی‌دهی پلان شده بود، ولی در روز رأی‌دهی ۶۱۷۲ مرکز باز گردیده بود».

این مرکز در پایان پرسیده این رقم ۷۱۸۰ مرکز، بیان‌گر تعداد مراکز رأی‌دهی در هیچ‌کدام از دو دور انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ وجود ندارد.