منابع محلی در شهرستان درزاب ولایت جوزجان افغانستان می‌گویند که یک فرمانده گروه داعش بر یک دختر 19ساله در این شهرستان تجاوز کرده ‌است.

به گزارش روزنامه ماندگار، تورن اسماعیل، فرمانده پولیس شهرستان درزاب جوزجان گفته که این رویداد در روستای مغل شهرستان درزاب اتفاق افتاده و دختری که مورد تجاوز قرار گرفته‌، نامزد بوده ‌است.

محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان می‌گوید که این موضوع حقیقت ندارد و تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه به مقام ولایت نرسیده‌ است.

ISIS

بااین حال، فرمانده پولیس شهرستان درزاب می‌گوید که این نخستین بار نیست که گروه داعش چنین عملی را مرتکب می‌شود. او می‌گوید، مردم نیز از این اعمال اعضای داعش عصبانی و نگران اند.

فرمانده پولیس درزاب می‌گوید که گروه داعش شماری دیگر از زنان را نیز برای بردگی جنسی با خود برده‌اند. به گفتهٔ او اعضای داعش حتی به حیوانات نیز تجاوز می‌کنند.

با این حال، روزنامهٔ ماندگار به نقل از یک منبع آگاه نوشته که داعش در ولایت ننگرهار نیز «جهاد نکاح» را آغاز کرده‌است.