این انفجار صبح امروز در مسیر فرودگاه قندهار در شهرستان دامان روی داده است.سیدجان خاکریزوال رییس شورای ولایتی قندهار به خبرنامه گفت که در این حمله 11 تن کشته و 8 تن زخمی شده اند. جزییات در بخش تکمیلی خبر.

Breaking