گزارش های از ولایت خوست حاکی از آن است که احمدشاه خبرنگار بی بی سی در خوست از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است.

این در حالی است که امروز در کابل نیز در یک حمله انتحاری 9 تن از خبرنگاران کشته و هشت تن دیگر زخمی شده اند.

هفته گذشته، نیز خبرنگار دیگری در قندهار ترور شده بود.

Ahmad shah BBC reporter