کمپ کماندو، افغانستان- بخشی از استراتژی جنگ با شورشیانی که در حدود نصف شهرستان های کشور را در کنترل دارند، ساختن نیروهای کماندو است که می تواند تاثر سرنوشت ساز بر واحد های ارتش که قبلا متاثر از سالها مبارزه، فساد و ترک خدمت می باشد، داشته باشد.

این طرح که سال گذشته اعلام شد، قرار است تعداد کماندو ها را از 11700 به 23300 در سال 2020 دو برابر سازد. لری نیدرینگاس، افسر نیروهای ویژه ایالات متحده مسئول یک گروه مشورتی درگیر در آموزش، گفت که در روزهای پیش رو و پس از این که صنوف فعلی آموزش های 14 هفته یی شان را تکمیل کنند، تعداد این نیرو ها دست کم به 14000 تن خواهد رسید.

این طرح را اشرف غنی رییس جمهور افغانستان با حمایت پنتاگون برای سرمایه گذاری بر واحدهای ساخته که رکورد موفقیت را در کارنامه شان دارند. در حالی که واحدهای پولیس و نظامیان افغان غالبا با طالبان در جنگ  بسر برده اند، کماندوها عموما در میدان های جنگ موثرتر و معتبرتر دیده شده اند.

اما از آن جایی که سربازان پس از آموزش های ابتدایی به مکتب های کماندو فرستاده می شوند، پس کمتر آنان برای پرکردن جای خالی در واحدهای معمولی ارتش افغانستان در دسترس بوده اند.

کارل جانسون افسر نیروهای ویژه ایالات متحده درگیر در آموزش کماندو ها در مرکز آموزشی نظامی کابل (  (KMTCمی گوید: “این همیشه موضوع مورد بحث است که چه تعدادی را ما از KMTC  می گیریم و چه تعدادی را ارتش ملی افغانستان از KMTC می گیرد. این همیشه موضوع مذاکره است.”

Ashraf-ghani
این طرح را اشرف غنی رییس جمهور افغانستان با حمایت پنتاگون برای سرمایه گذاری بر واحدهای ساخته که رکورد موفقیت را در کارنامه شان دارند

کمبود سربازان در سپاه 215م ارتش ملی افغانستان زمانی ظاهر شد که در نیروهای که برای 18500 تن طراحی گردیده است، کمتر از 10000 تن خدمت می کنند. واحدی که پایگاه آن در ولایت هلمند است، مشغول جنگ شدید با طالبان در مناطقی است که نظامیان افغان حضور ندارند. جنرال ولی محمد احمدزی فرمانده ارشد افغانستان در آنجا می گوید که دولت افغانستان وعده اعزام 2000 سرباز دیگر نیز به او داده، اما هنوز روشن نیست که آیا این سربازان به آنان محلق خواهد شد یا نه، و یا چه زمانی می رسند. او باور دارد که با کمبود پنج هزار سرباز مواجه است.

طرح ازدیاد کماندوها همچنین شامل ارسال واحدهای موجود به مکتب کماندو می شود که به نیروهای عملیاتی سیار مسما می باشد. آن سربازان آموزش های بهتری را فرا می گیرند، اما وظیفه آنان به عنوان کماندو، میزان کل نظامیان افغانستان را افزایش نمی دهد.

نیدرینگاس می گوید: “من نمی گویم که ما تقلب کردیم، اما روشی که ما را قادر می ساخت تا به سرعت این تعداد را به دوبرابر برسانیم، همان برافراشتن واحدهای موجود می باشد.”

رشد کماندوها یکی از چهار هدف شناسایی شده توسط غنی بوده است که در “نقشه راه” جدید او که سال گذشته برای نیروهای افغان منتشر شد آمده است. این طرح خواستار افزایش تعداد نیروهای عملیات ویژه، کنارزدن فرماندهان ارشد غیرموثر، قراردادن بعضی از نیروهای پلیس تحت کنترل وزارت دفاع افغانستان و کارهای بیشتر برای مبارزه با فساد در صفوف افغان ها می باشد.

براساس یک گزارش پنتاگون که سال گذشته منتشر گردید، غنی از نظامیان افغان خواست تا قادر به انجام عملیات های تهاجمی بیشتری علیه طالبان در شروع امسال شوند و این که آن ها “الی سال 2020 بر بیشتر جمعت افغانستان مسلط شوند و طالبان را مجبور به آشتی کنند.”

برای انجام چنین امری، نیاز است تا نیروهای حکومتی توانایی شان را به صورت سریع افزایش دهند. یک ارزیابی نظامیان ایالات نشان می دهد که تا اکتوبر 2017 در حدود 56 درصد از 407 ولسوالی کشور تحت کنترل یا نفوذ دولت افغانستان بوده است. 14درصد تحت کنترول یا نفوذ شورشیان بوده و 30 درصد در منازعه قرار داشته که معلوم نیست کدام طرفی در آن غالب می باشد.

اما نظامیان افغان و آمریکایی نسبت به تغییرات به میان آمده از سوی غنی نسبتا امیدوار اند.

The Pentagon
براساس یک گزارش پنتاگون که سال گذشته منتشر گردید، غنی از نظامیان افغان خواست تا قادر به انجام عملیات های تهاجمی بیشتری علیه طالبان در شروع امسال شوند و این که آن “ها “الی سال 2020 بر بیشتر جمعت افغانستان مسلط شوند و طالبان را مجبور به آشتی کنند

در یک حرکت قابل ملاحظه، پلیس های مرزی و پلیس های نظم عامه از وزارت داخله به وزارت دفاع منتقل گردیده اند، و در این فرایند تحت نام نیروهای مرزی افغانستان و نیروهای نظم عامه ملی افغانستان مسما شده اند.

دولت افغانستان همچنان اخیرا جنرال بسم الله وزیری فرمانده عملیات های ویژه اردوی ملی افغانستان را به رتبه فعلی اش ترفیع داده است. این ترفیع او را برابر و یا فراتر از فرماندهان ارشد نظامی منطقه یی افغانستان قرار می دهد، در شرایطی که ارتش افغانستان در تلاش است تا از سالهای‌ زیادی که کماندو ها ماموریت های مرسوم را اجرا می کردند و در تامین امنیت ایستگاه های بازرسی توظیف می شدند، فاصله می گیرد.

وزیری درمصاحبه یی گفت که کماندو ها در عملیات های تهاجمی مثل دستگیری رهبران شورشیان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. او می گوید که افزایش کماندوها به خوبی پیش می رود اما او اظهارنظری در باره این که این تغییر چه تاثری بر اردوی ملی خواهد گذاشت، نمی کند.

آموزش کماندوها در یک پایگاهی که در چند مایلی جنوب کابل قرار دارد انجام می شود؛ پایگاهی که شامل مقر ویژه نیروهای ایالات متحده به نام مورهد می شود، می گردد. طی بازدیدی در 10م آپریل،کماندوهای آینده افغانستان درحالی که از درون هاموی ها عملیات می کردند، آماده دفع عملیات های شبه برخورد با کمین می شدند؛ تایرهای لاستیکی را در یک مسیر کوهستانی بالا و پایین می کردند و از خانه یی که در آن تاکتیک های نبرد را فراگرفته بودند، مانور می دادند.

نیدرینگاس، فرمانده گروه مشورتی عملیات های ویژه ANASOC می گوید که کماندوهای آینده‌ افغانستان در ابتدا باید یک دوره سه ساله استخدام را با اردوی ملی افغانستان تکمیل کنند. سپس به منظور اطمینان یافتن از این که آنها با گروه های ستیزه‌جو ارتباط ندارند، مورد بازرسی اطلاعاتی قرار می گیرند. او می گوید که درحدود 10درصد از کماندو های بالقوه طی این بازرسی از رده خارج می شوند.

نیدرینگاس گفت که اولین صنف سربازان نیروهای عملیاتی سیار با آموزش های کماندو روز سه شنبه فراغ می شوند. آن ها به واحدهای موسوم به نیروهای عملیاتی کبرا تبدیل می شوند. یک واحد نیروهای کبرا به مناطق شرقی و شمالی اعزام خواهد شد و واحد دیگر آن به غرب و جنوب فرستاده می شود.

پس از سالها شکایت سربازان افغان و تحلیلگران مبنی بر این که از وسایط نقلیه زرهی به گونه موثر استفاده نمی شود، در این آموزش ها بر این امر تاکید صورت گرفته است.

نیدرینگاس می گوید: “تنها دلیلی که آنان باید در جاده ها باشند، رسیدن به هدف شان است. سپس آنان از درون این به عنوان یک سامانه خواهند جنگید.”

مترجم: طاهره رحمانی
منبع: واشنگتن پست