شرکت برق‌رسانی افغانستان(برشنا) از تلاش‌ها برای وصل لین برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان به کابل خبر می‌دهد.

این شرکت با نشر خبرنامه‌یی گفته که کارمندان شرکت برشنا با موی سفیدان و بزرگان اقوام مختلف گفتگو کرده تا با پادرمیانی آن‌ها، مشکل قطع پایه‌های برق در مسیر ولایات قندز و بغلان به گونه اساسی حل شود.

در خبرنامه گفته شده که پس از پادرمیانی بزرگان اقوام، ترمیم لین برق وارداتی به کابل شروع و جریان برق وصل خواهد شد.

دو شب پیش لین برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان به کابل در 38 کیلومتری شهر پلخمری، توسط شورشیان قطع شد. شرکت برشنا گفته بود که یکی از پایه‌های برق منفجر شده است.