پولیس کابل از گرفتاری یک باند دزدان مسلح در این شهر خبر داده است.

جنرال محمد سالم الماس، رئیس تحقیقات جنایی پولیس کابل گفته که این گروه از دزدان مسلح، از مدت‌ها به این‌سو در ناحیه‌های دوم، سوم، چهارم، دهم، یازدهم و هفدهم شهر کابل دست به سرقت‌های مسلحانه و ره‌زنی می‌زدند که طی یک عملیات خاص از سوی پولیس بازداشت شده‌اند.

در مورد تعداد افراد بازداشت شده چیزی گفته نشده است.

robbers

شهر کابل به عنوان پایتخت افغانستان، همه روزه شاهد جرایم جنایی مختلف به خصوص سرقت‌های مسلحانه، ربایندگی و قتل است.