کار نخستین شهرک پولیس زن از سوی نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو و به کمک مالی کانادا امروز (دوشنبه، 20 حمل) در کابل آغاز شد.

هزینه ساخت این شهرک 120 میلیون دالر بوده که تا سال 2020 میلادی تکمیل و برای 300 پولیس زن توزیع خواهد شد.

women police

جنرال جان نیکلسون، فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو ساخت این شهرک را نخستین گام برای افزایش حضور زنان در چوکات وزارت داخله افغانستان دانست.

در حال حاضر ۲۲۰۰ زن در صفوف پولیس افغانستان فعالیت دارند و وزارت داخله گفته شمار این زنان را تا 5 سال آینده، به 10 هزار تن افزایش خواهد داد.