احتمال بازگشت معاون اول رئیس جمهور به افغانستان

برخی از نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته اند که اخیرا آقای دوستم با رئیس جمهور غنی درباره چگونگی بازگشت خود از ترکیه گفتگو کرده است.

محمد عظیم قویاش، یکی از نزدیکان آقای دوستم به طلوع نیوز گفته که معاون اول ریاست جمهوری خواهان دادن تمامی صلاحیت هایش و نیز بسته شدن پرونده اتهام اذیت و آزار جنسی بر احمد ایشچی شده است.

dostum1

این گفته ها از سوی نزدیکان جنرال دوستم در حالی مطرح شده  که پیش از این عطامحمد نور، والی پیشین بلخ نیز خواهان بازگشت آقای دوستم به افغانستان شده بود.

ارگ ریاست جمهوری تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.

13 / حمل 1397
#