گزارش ها حاکی از انفجاری در ناحیه اول شهر جلال آباد می باشد. تا کنون دو زخمی نیز از این انفجار گزارش شده است.

جزییات در بخش های تکمیلی خبر

Breaking