ائتلاف ملی افغانستان به رهبری همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان اعلام موجودیت کرد.

hamayoun1

همایون همایون در کنفرانس خبری به مناسبت اعلام این ائتلاف در نقد حکومت افغانستان سخن گفت و از سیاسیون افغان مخالف اشرف غنی رییس جمهور به شمول جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور و جنرال رازق فرمانده پولیس قندهار دفاع کرد.