اداره بازرسی ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان – سیگار- اعلام داشته که در سال 2016 میلادی تجارت افغانستان و هند به 383 میلیون دالر رسیده است.

این در حالی است که تجارت دو کشور در سال 2012 میلادی تنها 188 میلیون دالر بوده است.

سیگار گفته که این میزان 104 درصد افزایش تجارت بین دو کشور را نشان می دهد.