شهردار سابق هرات به ۱۶ سال زندان محکوم شد

فرهاد نیایش، شهردار پیشین هرات همراه با چند همکارش، امروز دوشنبه(28 حوت) به اتهام اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل محاکمه شد.

آقای نیایش در این دادگاه به ۱۶ سال زندان محکوم ‌گردید.

فرهاد نیایش

همچنان دادگاه امروز مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، باقی پوپل، معین اداره مستقل ارگان‌های محل به سه ماه زندان محکوم شد.

علاوه بر این دو تن، 10 تن دیگر نیز در این دادگاه به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌ها، اختلاس و تزویر به زندان محکوم شدند.

28 / اسفند 1396
#