محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان پس از چاشت امروز در یک سفر رسمی به برلین، پایتخت آلمان رفته است. آقای اتمر در این سفر رسمی دو روزه با مقامات بلند رتبه امنیتی و دفاعی، اعضای پارلمان و تعدادی از بزرگان این کشور دیدار خواهد کرد. گفتگو با مقام های آلمان در مورد بهبود روابط سیاسی و دیپلوماتیک و توسعه همکاری های امنیتی و اقتصادی هدف سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به آلمان گفته شده است.