منابع امنیتی در غرب کابل به خبرنامه می‌گویند که انفجار ساعتی پیش در مرکز آموزشی کوثر دانش در این منطقه، ناشی از انفجار یک بمب دستی توسط یک حمله‌کننده انتحاری بوده است.

این درحالی است که وزارت داخله گفته است، یک دانش‌آموز می‌خواست بر یک مکتب خصوصی بمب دستی پرتاب کند که در نتیجه جان باخته است.

اما یک منبع امنیتی به خبرنامه می‌گوید که این حادثه ناشی از یک حمله انتحاری بوده است.

Suicide-attacker

به گفته این منبع، حمله‌کننده انتحاری پس از ورود به مرکز آموزشی کوثر، اقدام به انفجار جلیقه انتحاری خود می‌کند، اما مواد انفجاری آن عمل نکرده و در نهایت او متوسل به انفجار بمب دستی همراه خود می‌نماید.

پس از کشته‌شدن انتحارکننده، نیروهای امنیتی توانسته‌اند جلیقه انفجاری را خنثی نمایند.

در این انفجار هشت تن زخم برداشته‌اند که زخم شش تن از آن‌ها سطحی می‌باشد.