رییس اجرایی افغانستان از حل تنش های بلخ و کابل در آینده نزدیک خبر داده است.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی افغانستان امروز در جریان آغاز نشست شورای وزیران گفت در حالی که پایان سال جاری خورشیدی فرا می رسد تنش های کابل و بلخ نیز حل می گردد.

رییس اجرایی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی امروز: پاکستان خانه اصلی طالبان است
عبدالله عبدالله رییس اجرایی افغانستان

این سومین ماه است که پس از اعلام خبر پذیرش استعفای عطامحمد نور توسط رییس جمهورغنی، میان کابل و بلخ تنش های جدی و بی ثباتی سیاسی ادامه دارد.

آقای نور خبر استعفایش را رد کرده و گفته است که به صورت یک طرفه از قدرت در بلخ کنار نمی رود.

در همین حال در طول این مدت مذاکرات طولانی میان جمعیت اسلامی و حکومت افغانستان بر سر آقای نور و کناررفتن او از بلخ وجود داشته است.

به نظر می رسد که اکنون دو طرف به توافق های جدی دست یافته اند.