پس از نقاشی طرحی از خانم حمید برمکی، فعال جان باخته حقوق زن و استاد دانشگاه، در مقابل اقامت‌گاه گلبدین حکمتیار در کابل، دو تن با پاشیدن رنگ، اقدام به پاک کردن این نقاشی کردند.

خانم برمکی همراه با خانواده‌اش در حمله انتحاری سال 1389 حزب اسلامی در یکی از فروشگاه‌های فاینست شهر کابل کشته شدند.

این دو مرد که گمان می‌رود از هواداران گلبدین حکمتیار باشند، با پاشیدن رنگ سفید به دیواری که تصویر حمیده برمکی در آن نقاشی شده است، در پی نابودی این نقاشی بودند، اما تنها توانستند شعارهای نوشته شده در کنار تصویر خانم برمکی را با پاشیدن رنگ سفید محو کنند.

این نقاشی به مناسبت هشت مارچ، روز زن، توسط گروه نقاشی هنر سالار، در مقابل خانه گلبدین حکمتیار، با شعار «پرواز را به خاطر بسپار» نقاشی شده بود.