نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان با حساس خواندن وضعیت در شهرستان قرباغ ولایت غزنی از حکومت وحدت ملی این کشور خواسته تا زمینه زندگی مسالمت‌آمیز و صلح و امنیت را در قرباغ تأمین کند.
این نهادها همچنان از طرف‌های درگیر در منازعه بر سر آب میان دو روستای نیخته و شیرآباد خواسته که از خویشن‌داری کار گرفته و وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند.

این نهادها پس از آن این درخواست را مطرح می‌کنند که حدود ده روز می‌شود که تنش میان دو روستا در قرباغ غزنی تبدیل به یک مسأله امنیتی و سیاسی شده و حکومت محلی غزنی را به چالش کشیده است.

حکومت افغانستان هیأتی را برای تحقیق در این مورد به غزنی و قرباغ فرستاد و این هیأت با طرفین منازعه دیدار کرده است.

29177241_10155814917668500_3975554447962013696_n

نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان گفته که «حکومت افغانستان، به‌ویژه هیأت اعزامی دولت مکلف است که در روشنایی قوانین نافذه کشور، به خواسته‌های موجه دو طرف رسیدگی کرده و به‌صورت فوری از ادامه منازعه و خصومت طرفین جلوگیری کند.»

منازعه بر سر آب در قرباغ چندین کشته و زخمی نیز برجای گذاشته است. افزون بر این شماری از باشندگان نیخته و شیرآباد از سوی افراد نامعلوم به گروگان گرفته شده‌اند.

در اعلامیه نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان آمده است: «حکومت به‌عنوان پاسبان شهروندان هم‌چنان مکلف است که زمینه رهایی گروگان‌های دو طرف و اسکان مجدد متواری شدگان را مساعد ساخته و با محاکمه عاملان قتل و گروگان‌گیری، زمینه تامین عدالت و آشتی دایمی را فراهم سازد.»

تأمین صلح و امنیت دایمی و کوتاه کردن مداخلات گروه‌های تروریستی در دامن زدن به تنش‌ها از دیگر خواست‌های این نهادها اند. این نهادها گفته که حکومت باید نیروهای امنیتی مستقر در قرباغ را تجهیز و تقویت کند تا این نیروها بتوانند در مقابل «بحران‌های تروریستی مقابله کنند.»