مجلس نمایندگان افغانستان سومین سال از دوره تقنینی و هشتمین سال فعالیت خود را فردا چهارشنبه، 16 حوت آغاز می‌کند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان قرار است اجلاس سالانه شورای ملی کشورش را فردا افتتاح و در تالار شورای ملی سخنرانی کند.

در نامه‌ای که وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان به اداراتی که در مسیر جاده دهمزنگ-دارالامان قرار دارند، آمده است که تمامی ادارات دولتی و غیردولتی به غیر از شفاخانه در مسیر این جاده دفاتر خود را تعطیل کرده و به کارمندان خود تفهیم کنند که روز چهارشنبه سر کار حاضر نشوند.

وزارت‌های انرژی و آب، تجارت و صنایع، دادستانی کل افغانستان، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملی، اداره مستقل اراضی و اداره عالی تفتیش از جمله ادارات دولتی افغانستان است که در این مسیر قرار دارد.

شورای ملی افغانستان پس از رفتن نمایندگان آن به رخصتی زمستانی فردا کار شان را آغاز می‌کنند. این درحالی است که مجلس نمایندگان این کشور سومین سال فعالیت غیرقانونی خود را به دلیل برگزار نشدن انتخابات به موقع شروع می‌کند. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به تاریخ 16 سرطان سال 1397 برگزار شود.