معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که در سال جاری خورشیدی با راه اندازی 2468 عملیات در برابر قاچاق‌بران مواد مخدر در سراسر این کشور، در حدود 231 تُن مواد مخدر را ضبط کرده است.

این مقدار انواع مختلف مواد مخدر شامل تریاک، مورفین، هرویین، میتوفتامین، مواد کیمیاوی، چرس، مشروبات الکولی و دیگر موادهای ممنوعه می‌باشد.

عبدالخلیل بختیاری، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امروز در یک نشست خبری گفت که در جریان عملیات مشترک که از سوی نیروهای پولیس، اردوی ملی، امنیت ملی و پولیس سرحدی راه اندازی شده بود، 2848 مظنون نیز بازداشت شده‌اند.

به گفته آقای بختیاری، این افراد شامل قاچاق‌بران بزرگ، متوسط، کوچک، پرچون فروشان و همچنان شماری از فرماندهان طالبان می‌باشند.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت که در جمع این افراد، 69 نفر از موظفین خدمات عامه شامل پولیس، اردو، امنیت ملی و دیگر بخش‌های ملکی دولتی می‌باشند. همچنان 56 تن از افراد بازداشت شده را زنان و 13 تن دیگر آنان را اتباع ایرانی و پاکستانی تشکیل می‌دهند.

تخریب لابراتوار

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در این نشست خبری گفت که در سال جاری خورشیدی، 27 باب لابراتوار مواد مخدر، 12 ذخیرگاه مواد مخدر، 3 کارخانه ماین سازی و 2 مرکز سوق اداره طالبان در سراسر افغانستان از بین برده شده است.

opium5
در سال جاری خورشیدی با راه اندازی 2468 عملیات در برابر قاچاق‌بران مواد مخدر در سراسر این کشور، در حدود 231 تُن مواد مخدر ضبط شده است

در جریان عملیات پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در سال جاری خورشیدی، 224 میل سلاح مختلف النوع و 268 عراده واسطه نقلیه گروه‌های مخالف دولت نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

در کابل

عبدالخلیل بختیاری، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان گفته که در سال جاری در شهر کابل 860 عملیات راه اندازی شده که در جریان این عملیات 1035 مظنون بازداشت شده‌اند. بیشتر این افراد شامل پرچون فروش‌های مواد مخدر در سطح شهر کابل بوده اند.

پولیس مبارزه با مواد مخدر در جریان این عملیات بیش از 47 تُن مواد مخدر، 81 میل سلاح مختلف النوع و 51 عراده واسطه نقلیه مختلف را به دست آورده است.

فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی

پولیس مبارزه با مواد مخدر در سال جاری در فرودگاه بین‌المللی حامدکرزی در کابل 129 عملیات راه‌اندازی کرده که در جریان این عملیات 153 مظنون بازداشت، بیش از 208 کیلوگرام مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

آقای بختیاری گفته بیشتر کسانی که در این فرودگاه بازداشت شده‌اند، می‌خواستند مواد مخدر را از طریق بطن شان به کشورهای خارجی انتقال بدهند.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفته که در سال جاری 272 میلیون دالر آمریکایی بر قاچاقبران مواد مخدر در این کشور ضرر وارد شده است. او همچنان گفت که 705 هزار دالر آمریکایی که از طریق صرافی‌ها غیرقانونی به خارج از کشور حواله می‌شد نیز ضبط شده است.