حکومت افغانستان به دنبال نشر گزارش بی‌بی‌سی مبنی بر این‌که 70 درصد خاک این کشور در معرض تهدید طالبان قرار دارد، واکنش نشان و گفته است این که گزارش بی‌بی‌سی در مورد حضور شورشیان در خاک افغانستان درست نیست.

شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این گزارش را ردکرده و گفته است که این گزارش نادرست است.

در همین حال وزارت دفاع افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته که جغرافیای جدیدی از کشور را تحت حاکمیت طالبان تایید نمی‌کند.

این در حالی است که یک تحقیق تازه بی بی سی نشان می‌دهد که طالبان در حال حاضر در ۷۰ درصد خاک افغانستان فعال اند و پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی، این گروه شماری از مناطق را تصرف کرده است.

بی بی سی در این تحقیق خود گفته که طالبان ۱۴ شهرستان افغانستان یا ۴ درصد از خاک این کشور را در کنترل کامل خود دارند. این گروه همچنان در ۲۵۳ شهرستان دیگر یا ۶۶ درصد خاک افغانستان حضور فعال و علنی دارد.

براساس این گزارش در ۱۲۲ شهرستان، بیش از ۳۰ درصد خاک افغانستان، طالبان به‌طور علنی حضور ندارند.

در گزارش بی بی سی هم‌چنان گفته شده که گروه داعش نیز در ۳۰ شهرستان افغانستان در شرق، شمال و چند نقطه دیگر این کشور حضور دارد.