محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در گشایش یک کارخانه‌ی خصوصی ذوب آهن در کابل گفت که حکومت این کشور اراده‌ی جدی برای حمایت از سکتور خصوصی و توسعه‌ی صنعت دارد.

آقای غنی با تاکید روی توسعه صنعت در افغانستان گفت که به صنعت باید اولویت داده شود و پس از این وزارت «تجارت و صنایع » به وزارت «صنایع و تجارت» تبدیل شود.

مقام‌های حکومت افغانستان تاکید دارند که تولیدات فولاد افغانستان در سال جاری خورشیدی به 220هزار تن رسیده است. به گفته‌ی این مقام‌ها در حال حاضر 6 کارخانه در بخش ذوب آهن در این کشور فعالیت دارد.

این مقام‌ها تاکید دارند که افغانستان باید به تولید کننده فولاد در جهان تبدیل شود.

آقای غنی گفت: «من افتخار می‌کنم که اکنون ما بهترین فولاد با کیفیت بالا، که یکی از رویاهای دوران کودکی من بود، را داریم. هدف‌ما این است که افغانستان را از کشور واردکننده‌ی فولاد، به کشور صادرکننده‌ی فولاد مبدل سازیم.»

مقام‌های این کارخانه‌ی خصوصی ذوب آهن در کابل می‌گویند که با گشایش این کارخانه برای 700 تن به گونه‌ی مستقیم و غیر مستقیم زمینه‌ی کار فراهم می‌شود.

به‌گفته‎‌ی مقام‌های این کارخانه، در حال حاضر ۵۰۰تن به‌گونه‌ی مستقیم و ۱۵۰۰ تن دیگر غیرمستقیم مشغول کار در این کارخانه می باشند.

خان وردک، رییس این کارخانه‌ی خصوصی امروز در کابل گفت که کارخانه‌ی «خان استیل» یکی از سرمایه‌گذاری های موفق در بخش ذوب آهن است. به گفته‌ی مسوولان، در حال حاضر، این کارخانه به مواد آهن‌ داغمه متکی است که بر اساس آمارهای حکومت افغانستان حدود 2 میلیارد تُن انبار آهن در افغانستان وجود دارد.