مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان اعلام کرده‌اند که در آمد ملی این کشور در سال جاری خورشیدی حدود 16 میلیارد افغانی بیش از هدف تعیین‌شده جمع‌آوری شده است. آنان تاکید دارند که این میزان در مقایسه با سال گذشته‌ی خورشیدی حدود 4 میلیارد افغانی و نسبت به سه سال گذشته نزدیک به 70 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.

میزان درآمد ملی افغانستان در سال 1395 خورشیدی در سند بودجه‌ی ملی این کشور حدود 132 میلیارد افغانی تعیین شده بود که وزارت مالیه‌ی افغانستان توانست حدود 165 میلیارد افغانی درآمد، جمع‌آوری کند.

با این وجود بر اساس آمارهای این وزارت، هدف تعیین‌شده برای درآمد ملی افغانستان در سال مالی 1396، حدود 152.5 میلیارد افغانی بوده است. اما این کشور توانسته در حدود 169.133 میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کند

آقای حکیمی گفت که "
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان

از سوی‌ هم مقام‌های این وزارت تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری خورشیدی حدود 2.6 درصد بوده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان دیروز دوشنبه که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت: «در سال مالی۱۳۹۶ هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی ۱۵۲.۵ میلیارد افغانی بود که تا اخیر سال مالی ۱۶۹.۱۳۳ میلیارد جمع‌آوری نمودیم. میزان جمع‌آوری عواید ملی در سال جاری بیش از ۱۶.۶ میلیارد افغانی را نسبت به هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی نشان داده که در نوع خود بی‌سابقه است.»

بر اساس معلومات این وزارت درآمد ملی افغانستان در سه سال اخیر در حدود نزدیک به 70 میلیارد افغانی افزایش یافته است.
بر اساس آمار وزارت مالیه‌ی افغانستان درآمد داخلی این کشور در سال 1393 حدود 99 میلیارد دالر بود، اما در سال جاری خورشیدی درآمد ملی این کشور بیش از 169 میلیارد افغانی بوده است.

وزیر مالیه‌ی افغانستان گفت: «در سال ۱۳۹۳ هدف برای جمع آوری عواید ملی ۱۲۰ میلیارد افغانی بود که تا ختم سال ۹۹ میلیارد افغانی جمع آوری گردید. با آمدن حکومت جدید در سال مالی ۱۳۹۴ هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی ۱۱۴ میلیارد افغانی بود که توانستیم بیشتر از ۱۲۲ میلیارد افغانی جمع آوری کنیم. در سال مالی ۱۳۹۵ هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی ۱۳۲ میلیارد افغانی بود که توانستیم ۱۶۵ میلیارد افغانی جمع‌آوری کنیم. به همین ترتیب در سال 1396 هدف تعیین‌شده در سند بودجه‌ی ملی، حدود 152.5 میلیارد افغانی بوده است که توانستیم در حدود 169.133 میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کنیم.»

1

افزایش مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای

مقام‌های وزارت مالیه‎ی افغانستان می‌گویند که مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای این کشور نسبت به سال قبل بیشتر به مصرف رسیده است. بر اساس آمارهای این وزارت مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای در سال جاری خورشیدی حدود 13 درصد افزایش را نسبت به سال گذشته‌ی خورشیدی نشان می‌دهد.

اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‎ی افغانستان به‌خبرنامه گفت: « بودجه‌ی ملی۱۳۹۶در سطح حکومت ۶۷ درصد به مصرف رسیده است که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۵بیش از ۱۳ فیصد افزایش را نشان می‌دهد. وزارت مالیه در صدر جدول ده اداره‌ای که بیش از ۸۵ درصد بودجه‌ی انکشافی مربوط‌شان می‌گردد،  قرار دارد. این وزارت توانسته که  ۹۴.۶۵ درصد بودجه‌ی انکشافی خویش را به‌مصرف برساند.»

بر اساس معلومات وزارت مالیه‌ی افغانستان مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای این کشور نسب به سه سال قبل حدود 23 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

2

آقای رحیم‌زی گفت که مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای در سال ۱۳۹۳ خورشیدی در سطح حکومت حدود 44 درصد بود که با آمدن حکومت جدید در سال ۱۳۹۴ مصرف بودجه توسعه‌ای در سطح حکومت در حدود ۵۳،۸ درصد ،در سال ۱۳۹۵ مصرف آن ۵۴ درصد و در سال جاری خورشیدی در حدود 67 درصد رسیده است.

افزایش درآمد ملی یکی از تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی است که این کشور در صدد بهبود آن می‌باشد. با این وجود وزارت مالیه‌ی افغانستان گفته است که در سال گذشته‌ی مالی نزدیک به ۱۷۰ میلیارد افغانی درآمد داخلی جمع‌آوری شده است.

از سوی هم «سیگار» یا سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان (SIGAR) در تازه‌ترین گزارشش اعلام کرده‌است که ایالات متحده امریکا از سال 2002 تا کنون حدود 120.78 میلیارد دالر در بخش بازسازی و آسودگی افغانستان به مصرف رسانده است. بر اساس این گزارش حدود 1.2 میلیارد دالر تنها در بخش صحت به مصرف رسیده است.