همایون محتاط، رییس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس می‌گوید پس از اول جدی سال جاری خورشیدی شهروندان افغانستان برای درج تاریخ تولد، رفع مشکلات املایی در نام و یا سایر معلومات خود در تذکره تابعیت دیگر نیازی به فرمان رییس جمهور ندارند و با مراجعه «به مراجع ثبت احوال نفوس آن را اصلاح کنند.»

آقای محتاط گفته که براساس قانون تعدیل شده، دیگر نیاز به دریافت فرمان رییس جمهور در این زمینه نمی‌باشد و قانون به اداره ثبت احوال نفوس این صلاحیت را داده است.

رییس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تهیه طرزالعمل جدید در این زمینه خبرداده و در مکتوبی عنوانی ادارات ثبت احوال نفوس در داخل افغانستان، تیم‌های سیار ثبت احوال نفوس و ادارات ثبت احوال نفوس در بیرون از این کشور دستور داده تا مطابق کارشیوه جدید تاریج تولد و سن افراد را به‌صورت دقیق در تذکره درج کنند.

در مکتوب شماره 776/ 581 مورخ 29 قوس سال جاری اداره مرکزی ثبت احوال نفوس آمده است: «در تمام تذکره‌های جدید که از تاریخ اول جدی سال 1396 توزیع می‌گردد، تاریخ تولد به‌صورت دقیق و استندرد باید درج گردد. علاوه بر تاریخ تولد سن شخص نیز ذکر گردد.»

براساس کارشیوه جدید این اداره، در صورتی که شخص از روز و ماه تولد خود آگاه باشد، براساس گفته‌های او روز و ماه تولدش ثبت تذکره می‌شود و اگر کسی روز و ماه تولدش را ارایه نکند، «همان روز و ماهی که تذکره تابعیت برایش توزیع می‌گردد به‌عنوان روز و ماه تولدش درج تذکره تابعیت‌اش گردد.»

در این مکتوب همچنان آمده که شهروندان افغانستان که قبلاً تذکره تابعیت گرفته و اکنون خواهان درج تاریخ تولد خود به شکل معیاری در تذکره‌های شان هستند، ادارات ثبت احوال نفوس مکلف به درج تاریخ تولد فرد براساس کارشیوه تهیه شده اند.