بانک جهانی در گزارشی نوشته است که کشاورزان و باغ‌داران افغانستان با کسب آموزش شیوه های مُدرن کشاورزی، اکنون توانایی عملی‌کردن این روش‌ها را در کشت و باغ‌های‌شان پیدا کرده اند.

این بانک نوشته است که پس از آغاز فعالیت برنامه باغ‌داری وزارت زراعت افغانستان، تحولات چشم‌گیری در زندگی تعداد زیادی از کشاورزان و و باغ‌داران زن و مرد افغان به‌وجود آمده است که این کشاورزان در حال حاضر مورد حمایت و تشویق قرار گرفته تا محصولات شان را در بازراهای داخلی و خارجی عرضه کنند.

در این گزارش بانک جهانی آمده است : «در مقایسه با گذشته هم‌اکنون محصولات مانند سبزی و انواع میوه‌ی کشاورزان و باغ‌داران افغان را در بازار ها بیشتر می‌توان مشاهده کرد، که این نشانه‌های بارز تاثیرات مثبت برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت این کشور را نشان می‌دهد. خوشبختانه در حال حاضر تعداد بیشتر دهاقین و باغ‌داران ولایت‌های مختلف علاقه‌ی خود را به دریافت معلومات بیشتر در بخش فعالیت‌های این پروژه گردیده اند و این علاقه‌مندی با گذشت هر سال بیشتر می‌شود.»

از سوی‌هم مقامات وزارت زراعت، مالداری و آب‌یاری افغانستان می‌گویند که این وزارت از طریق برنامه ملی باغ‌داری و مال‌داری، کشاورزان و باغ‌داران افغان را در ولایت‌های مختلف آموزش داده و کمک‌های لازم فنی برای آنان تهیه می‌کنند.

لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان به خبرنامه گفت که : « به طور نمونه تنها در ولایت بلخ از طریق این برنامه ۶۰ فعالیت مختلف در عرصه باغ‌داری و مالداری انجام یافته است. به‌گونه مثال، با حمایت مالی و تخنیکی این برنامه تاکنون در مساحت ۲۰۰۰ هکتار زمین باغ‌های میوه، ایجاد شده است، در حدود ۱۵۰۰ ذخیره‌گاه‌های کوچک آب، به منظور آبیاری اعمار شده است و حدود ۱۱۰۰ تن از زنان متشبث این ولایت قادر به دریافت مساعدت به منظور ایجاد فارم‌های کوچک مرغ‌داری گردیده اند.»

fruits
براساس گزارش بانک جهانی روش جدید باغداری سبب شده است که محصولات میوه افغانستان به گونه قابل ملاحظه‌ای رشد کند

55هزار کشاورز تحت پوشش

برنامه ملی باغ‌داری و مالداری از طریق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اجرایی می‌شود. این برنامه به کمک مالی حدود ۱۹۰ میلیون دالر امریکایی توسط صندوق بازسازی افغانستان تمویل می‌شود. هدف کلی این برنامه ترویج و حمایت از روش‌ها و شیوه های مُدرن تولیدی محصولات زراعتی برای کشاورزان و باغداران افغانستان است.

مسوولان اجرایی این برنامه می‌گویند تلاش آنان اینست که کشاورزان افغان در محراق توجه خدمات این برنامه قرار گرفته و از سرمایه‌گذاری در این راستا مستفید شوند.

بر اساس آمارهای بانک جهانی در حال حاضر نزدیک به  ۳۰۰ شهرستان  در ۳۱ ولایت افغانستان تحت پوشش فعالیت‌های این برنامه قرار گرفته است و توقع می‌رود که ساحه پوشش خدمات این پروژه با بهبود اوضاع این شهرستان‌ها، به مناطق و روستاهای دیگر این کشور نیز گسترش یابد.

 از سوی هم مقام‌های وزارت زراعت افغانستان می‌گویند که فعالیت‌های ابتدایی این پروژه در سال 2009 میلادی شروع شده بود و تا آخر سال ۲۰۲۰ میلادی ادامه دارد.

با سرمایه‌گذاری‌هایی که در عرصه باغ‌داری در افغانستان صورت گرفته است، توقع می‌رود که فرصت‌های کاری در این کشور به‌ویژه در روستاهای آن افزایش یابد. بر اساس گزارش بانک جهانی تاکنون بیش از ۴۰ هزار زن و مرد، از فعالیت‌های برنامه ملی باغ‌داری و مالداری به ‌صورت مستقیم و غیر مستقیم نفع برده‌اند.

 یکی از فعالیت‌های عمده‌ی برنامه ملی باغ‌داری و مالداری، معرفی انواع اصلاح شده‌ی محصولات باغ‌داری به کشاورزان در سراسر این کشور می‌باشد. این برنامه تاکنون، بیشتر از ۵۵ هزار کشاورز را مورد حمایت قرار داده است.

fruits1
برنامه ملی باغداری به کمک مالی حدود 190 میلیون دالر از سوی صندوق بازسازی افغانستان ایجاد شده است

برنامه باغ‌داری، باغ‌های جدید انگور را در مرکز و ولایت‌های مختلف این کشور ایجاد کرده است که شماری از این باغ‌ها به ثمر رسیده است. مقام‌های وزارت زراعت می‌گویند باغ‌هایی که در سال ۲۰۱۳ میلادی کاشته شده ‌است، اکنون نتایج پیش‌بینی شده را در پی داشته و توقع می‌رود تا در سال‌های آینده از این باغ‌ها محصولات بیشتری بدست آید.

با این حال، باغ‌داری یکی از اولویت‌های وزارت زارعت، مالداری و آبیاری افغانستان است که در حال حاضر این وزارت بیشترین تمرکز را روی این برنامه دارد.

افزایش تولیدات میوه

در گزارش بانک جهانی آمده است که بهبود در عملکرد باغ‌داری در دو سال اخیر، سبب افزایش محصولات میوه شده است. این بانک گفته است که افغانستان در حال تلاش برای کاهش واردات و افزایش میزان تولیدات و محصولات داخلی است.

مقام‌های وزارت زراعت افغانستان می‌گویند که آنان روش جدید باغ‌داری را در افغانستان آغاز کرده‌اند که دوسال به‌صورت آزمایشی در ولایت‌های مختلف انجام شده است و از بهار سال جاری خورشیدی مرحله عملی آن نیز شروع شده است. این مقام‌ها باور دارند که عملی‌کردن این روش جدید، تغییرات عمده‌ی را در عرصه‌ی کشاورزی افغانستان ایجاد خواهد کرد.

به‌گفته‌ی مسوولان این وزارت بر اساس روش تازه‌ای که آنان برای باغ‌داری در افغانستان در نظر گرفته‌اند درخت‌های سیب که پیش از این طی یک یا دو سال پس از کاشت، میوه می‌دادند در روش جدید، همین درخت‌ها در سال اول  ۱۰ تا ۲۰ درصد میوه می‌دهند و همین‌طور در سال دوم به صورت کامل میوه خواهند داد.

لطف الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت افغانستان می‌گوید که این برنامه برای تمام بخش‌های باغ‌داری از جمله میوه‌های تازه و میوه‌های خشک پیاده می‌شود. به گفته‌ی آقای راشد پیش از این در هر هکتار زمین ۳۵۰ نهال کاشته می‌شد، اما بر اساس روش جدید، این میزان به ۷۰۰ نهال در هر هکتار رسیده است.

لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان
لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان

مقام‌های وزارت زراعت افغانستان می‌گویند روش جدیدی که آنان در حال عملی ساختن آن هستند، پیش از این در ترکیه تجربه شده و نتیجه خوبی در پی داشته است.

از سوی هم گزارش توسعه‌ای افغانستان که اخیرا از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ به نشر رسید، نشان می‌دهد که بخش عمده‌ا‌ی از میزان رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش محصولات زراعتی تشکیل می‌دهد.

میزان رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی در حدود ۲،۲ درصد ثبت شده است. براساس این گزارش، میزان رشد ۶ درصدی بخش کشاورزی این کشور در سال ۲۰۱۶ بی سابقه بوده است. با این وجود، بهبود قابل ‌ملاحظه محصولات و فرآورده‌های باغ‌داری، نقش مهمی را در این میزان رشد داشته است.

بانک جهانی در این گزارش افزوده است: «این امیدواری‌ها در بخش زراعت افغانستان در حالی رونما شده است که این کشور در حال حاضر با مشکلات ناشی از میزان بالای بیکاری و ضعف اقتصادی مواجه بوده که عوامل عمده‌ی آن کاهش در کمک‌های خارجی و ادامه ناامنی‌ها محسوب می‌شود. با آنکه تلاش‌ها به منظور بهبود و توسعه بخش‌های مختلف بویژه معادن و صنایع تولیدی همواره صورت گرفته است، اما دستاوردها ضعیف به نظر می‌رسند، زیرا تولیدکنندگان داخلی باید تلاش‌های زیادی انجام دهند تا با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کنند. رقبایی که صنعت خود را در جریان سال‌هایی که افغانستان درگیر جنگ و بی ثباتی بود، تقویت کرده‌اند.»

میزان تاثیرگذاری بخش زراعت و سایر بخش‌های دیگر بر تولیدات ناخالص داخلی براساس آمارهای بانک جهانی