بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده‌ که بهبود مدیریت مالی و استفاده از تکنالوژی سبب تامین شفافیت و اعتماد‌سازی در افغانستان گردیده است. به گفته بانک جهانی در نتیجه این روند، جمع‌آوری مالیات و درآمد در این کشور بهبود یافته است.

در این گزارش بانک جهانی ولایت قندهار به ‌عنوان نمونه ذکر شده که در نتیجه اجرای سیستم مدیریت مالیات و استفاده ازتکنالوژی در این ولایت بعد از 10 سال برای نخستین ‌بار 3میلیون افغانی درآمد بیشتر از هدف تعیین شده جمع‌آوری شده است.

بر اساس آمار این بانک در سال ۲۰۱۶، هدف تعیین شده جمع‌آوری درآمد در این ولایت در حدود ۱،۲۳۰میلیارد افغانی (معادل ۱۴،۸ میلیون دالر امریکایی) تعیین شده بود، در حالی‌که درآمد بدست ‌آمده حدود ۱،۲۳۳ میلیارد افغانی را نشان می‌دهد.

این ولایت با دست‌یابی به هدف تعیین شده، از منفعت آن نیز برخوردار شده و حکومت افغانستان توجه بیشتر را به ولایت قندهار مبذول داشته است. به طور مثال، دولت در حدود ۱۰ میلیون دالر امریکایی را به منظور ایجاد سیستم های تولید انرژی آفتابی در این ولایت اختصاص داده که باعث تشویق کارآفرینان بخش خصوصی و تشویق فرصت‌های توسعه‌ای در این ولایت می‌شود.

بانک جهانی نوشته است که « توسعه سیستم اداری مالیات در واقع زمینه‌ی تامین موثریت و شفافیت را در آینده‌ی اقتصادی افغانستان فراهم ساخته است.»

ایجاد اداره واحد مالیات دولتی

بانک جهانی از تشکیلات تازه‌ی وزارت مالیه‌ی افغانستان در بخش جمع‌آوری درآمد‌ها خبر داده و نوشته است که « مالیات، بنیاد اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود، به‌همین ‌دلیل تامین شفافیت در ساختار‌های مالیاتی نقش کلیدی را در راستای تامین اعتماد مالیه‌دهندگان و تمویل‌کنند‌گان بین‌المللی بر روند‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند.»

 با توجه به اهمیت این موضوع، این بانک طرح سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان و سیستم اداره واحد مالیات دولتی را با رهبری وزارت مالیه و ‌کمک پروژه اصلاحات مدیریت مالی که از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل می‌شود، اجرایی می‌کند.

بانک جهانی نوشته است که «با موفقیت‌های سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان به این نتیجه رسیدیم تا سیستم اداره واحد مالیات دولتی در دفاتر عواید وزارت مالیه در سال ۲۰۱۶ ایجاد شود. این سیستم پیش از آن نیز ما را به طور مطلوب کمک نموده بود.»

در گزارش این بانک آمده است که اکنون جمع‌آوری درآمدها بر اساس یک چهارچوب موثر و معیاری صورت می‌گیرد. با ایجاد این سیستم احساس اعتماد و اعتبار مالیه‌دهند‌گان را نیز به شفافیت پروسه مالیات تقویت نموده است.

حاجی محمد یونس مومند، یکی از تاجران ملی ولایت قندهار به بانک جهانی گفته است: « فعالیت بخش عواید در مقایسه با گذشته بسیار بهبود یافته است. با ایجاد این سیستم کمپیوتری و انتقال تکنالوژی به مستوفیت، پرداخت مالیات ما به گونه شفاف و عاجل صورت می‌گیرد و این باعث شده است تا به گونه مؤثر و با اعتماد بیشتر از پیش با مقامات و مسوولین محلی این ریاست همکاری نماییم.»

توسط علی شیر شهیر

علی شیر لیسانس‌اش را از دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه کابل گرفته است. او در چندین رسانه‌ی دیداری- شنیداری و چاپی به‌ حیث خبرنگار، گزارشگر و ویراستار کار کرده است. شهیر اکنون خبرنگار بخش اجتماعی و اقتصادی در خبرنامه است.