اداره مستقل هوانوردی افغانستان اعلام کرده که پروژه تجارت و عواید افغانستان به همکاری اداره توسعه‌ای بین‌المللی ایالات متحده (USAID/ATAR)، میوه‌های خشک بازرگانان افغان را به‌‎گونه‌ی رایگان به‌بازارهای منطقه‌ انتقال می‌دهد.

این اداره در صفحه‌ی رسمی فیسبوک‌اش نوشته که “این دو نهاد بازرگانان افغان را در انتقال میوه خشک، چارمغز، جلغوزه، پسته و بادام از هوایی بین المللی حامد کرزی به بازارهای منطقه‌ای، شرق میانه، آسیای مرکزی و جنوبی مانند کشورهای دوبی، الماتی، جده، ممبی جاکارتا و امثال آن حمایت می کند.”

اداره هوانوردی افغانستان تاکید کرده که میوه‌های خشک هزینه انتقالات اندکی دارد و به‌دلیل نزدیکی فصل زمستان، تقاضای فزاینده در‌ منطقه قرار دارد.

این اداره اعلام داشته که “پروژه اتار (ATAR) 100 فیصد مصارف انتقال هوایی را تحت پوشش قرار خواهد داد، مشروط بر این که ارزش صورت حساب محصول چهار برابر هزینه انتقال توسط شرکت بارچلانی باشد.”

اداره توسعه‌ای بین المللی ایالات متحده امریکا در بخش انتقالات میوه‌های تازه و خشک افغانستان با دهلیز هوایی افغانستان–هند نیز همکاری داشته است. به گفته‌ی مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان مقدار از هزینه‌ی انتقال کالاهای افغان از طریق دهلیز هوایی افغانستان-هند توسط این این اداره پرداخت می‌شود.

با این وجود مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از این گام توسط پروژه تجارت و عواید افغانستان و اداره توسعه‌ای بین‌المللی ایالات متحده امریکا استقبال کرده و تاکید می‌کنند که تسهیلات لازم را برای انتقال کالاهای بازرگانان افغان فراهم می سازد.

از سوی هم حکومت افغانستان درماه جوزای سال جاری خورشیدی برای صادرات میوه‌های تازه و خشک‌اش، دهلیز هوایی افغانستان-هند را تاسیس کرد که تاکنون بیش از 20 پرواز داشته و بیش از 1هزار و 500 تُن میوه را به خارج از افغانستان انتقال داده است.