صبح امروز بسیاری از اموال دکان‌های پرده فروشی در جاده تیمورشاهی کابل در میان شعله‌های آتش سوخت.

fire8

در این آتش‌سوزی برخی از  دکان‌ها و مقداری از اموال دکان‌داران در شعله‌های آتش سوخت اما خسارت جانی نداشت.

fire9

عبدالعظیم اوریاخیل فرمانده قطعه عملیاتی حوادث وزارت امور داخله، علت آتش سوزی دوکان‌های جاده تیمور‌شاهی را بی احتیاطی دوکانداران و غیر معیاری بودن ساختمان‌ها دانست.

police

به گفته اوریاخیل، بیشتر این دکان‌ها 30 سال قبل ساخته شده و معیاری نبودند.

fire1

پس از شروع آتش سوزی، دکان‌داران مقداری از اموال‌شان را از دکان‌ها خارج ساخته و در کنار جاده گذاشتند.

fire5

اگر چه تاهنوز میزان خسارت مالی برجای مانده از این آتش سوزی مشخص نیست اما دکان‌داران این محل می‌گویند که میلیون‌ها دالر زیان مالی به آنها وارد شده است.

fire10

برخی از صاحبان این دکان‌ها از دیر رسیدن ماموران آتش نشانی انتقاد کردند.

fire4

نبودن بالون‌های کوچک آتش نشانی در دکان‌ها یکی از دلایل بالارفتن میزان خسارت در آتش سوزی‌ها گفته شده است.

fire3