کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، 17 هزار بست خالی را در 42 اداره مختلف دولتی در مرکز و ولایات این کشور اعلام کرد.

نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری گفت که از میان این 17 هزار بست خالی، 9 هزار آن بست‌های 5 و 6 خدمات ملکی و 8 هزار دیگر آن بست‌های معلمی است.

او گفت که هر داوطلب حق درخواست برای یک بست را در ولایت خود دارد. به گفته او تیم‌های ولایتی کمیسیون در آغاز، روند جذب کارمندان جدید خدمات ملکی را از ولایات سردسیر آغاز می‌کنند.

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افزود که وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای برگزاری امتحان 17 هزار بست خالی جدید همکار کمیسیون است و امتحان کانکور این بست‌ها به‌ صورت شفاف برگزار می‌شود. وی افزود که روند برگزاری امتحان این 17 هزار بست از سوی نهادهای مدنی نظارت می‌شوند.

جلوگیری از دخالت افراد

به گفته‌ی آقای نادری، تخصصی شدن اداره و بهبود خدمات ملکی افغانستان نیازمند یک دستگاه بی‌طرف خدمات ملکی است و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تلاش می‌کند با استفاده از سیستم‌های پیشرفته کامپیوتری، جلو نفوذ و مداخله در تقرر کارمندان خدمات ملکی را بگیرد.

او گفت که با اجرایی‌شدن روند اصلاحات، زمینه دخالت افراد در تقرر کارمندان خدمات ملکی از بین خواهد رفت.

حمایت از زنان

آقای نادری گفت که درحال حاضر 5 درصد کارمندان خدمات ملکی افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تلاش می‌کند تا این رقم را افزایش دهد.

به گفته او کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در امتحان بست‌های مختلف، پنج نمره امتیازی را برای خانم‌ها در نظر گرفته است.

این کمیسیون درحالی 17 هزار بست خالی جدید را به رقابت گذاشته است که پیش از این نیز بست‌های تدارکات ملی و بست‌های اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی را به رقابت گذاشته بود.