بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده که تسلط گروه طالبان بر مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است.

این دفتر در گزارش سه ماهه اخیرش به کنگره آمریکا که روز گذشته منتشر شده است، نوشته که حاکمیت دولت افغانستان از 72 درصد در عقرب سال 1394 به 57 درصد در عقرب سال جاری کاهش یافته است.

در این گزارش آمده که در مجموع 43 درصد از شهرستان‌های افغانستان یا زیر کنترل طالبان هستند یا در آن‌ها جنگ جریان دارد که به این ترتیب این رقم در طول شش ماه گذشته 3 درصد افزایش را نشان می دهد.

سیگار در گزارش ماه اگست گفته بود که طالبان از مجموع 407 شهرستان این کشور، بر 74 شهرستان تسلط کامل داشته و بر 157 شهرستان دیگر نفوذ دارند که در مجموع شامل 231 شهرستان در افغانستان می‌شود.

براساس این گزارش، سازمان ملل از نیمه ماه جنوری تا ۳۱ آگوست سال جاری میلادی، ۵۵۳۲ مورد رویداد امنیتی را ثبت کرده است. این آمار بیانگر کاهش ۱۱.۵ درصدی این رویدادها در سه ماه گذشته بوده اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 3 درصد افزایش داشته است.

سیگار هم‌چنان شمار افراد غیرنظامی که در شهرستان‌های زیر نفوذ یا کنترل طالبان زندگی می‌کنند را بیش از 3 میلیون نفر اعلان کرده و گفته که این رقم در شش ماه گذشته در حدود 700 هزار تن افزایش یافته است.