مقامات وزارت دفاع افغانستان از کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل خواسته‌اند که گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان و کشورهای حامی آنها را در فهرست تحریم‌های خود قرار دهد.

طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان صبح امروز در دیدار با “خیرات عمر‌وف” رییس کمیته تحریم‌های شورای امنیت که به کابل سفر کرده، این خواست افغانستان را مطرح کرده است.

آقای بهرامی از رییس این کمیته خواسته که گروه‌های تروریستی که در افغانستان دست به حملات تروریستی می‌زنند را به همراه کشورهای حمایت کننده‌شان، تحریم کند.

آقای عمروف، رییس کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز، تروریزم بین‌المللی را دشمن تمام کشورها دانسته و از اقدامات افغانستان برای مبارزه علیه گروه‌های دهشت افگن تقدیر کرده است.

سرپرست وزارت دفاع افغانستان شرایط امنیتی در کشورش را نسبت به سال‌های گذشته بهتر می‌داند
سرپرست وزارت دفاع افغانستان شرایط امنیتی در کشورش را نسبت به سال‌های گذشته بهتر می‌داند

او از روند صلح افغانستان حمایت کرده و گفته است که در جلسات شورای امنیت سازمان ملل نیز، برای کشانیدن مخالفین دولت افغانستان به مذاکرات صلح متعهد است.

سرپرست وزارت دفاع افغانستان در این دیدار شرایط امنیتی در کشورش را نسبت به سال‌های گذشته بهتر دانسته و گفته است که نیروهای امنیتی این کشور توانسته‌اند ” ضربات شدید را به گروه‌های تروریستی و به ویژه گروه داعش” وارد سازند.